Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 1,416,400 64.38% 31/12/2021
CTCP Cao su Phước Hòa 590,000 26.82% 31/12/2021
Nguyễn Văn Trạng Members of the Board 6,050 0.28% 31/12/2021
Hoàng Anh Tuấn Members of the Board 2,200 0.10% 31/12/2021
Võ Trần Thúy Tâm Board of internal controllers 1,200 0.05% 31/12/2021
Phạm Thị Hiên Member of the Board of Internal controllers 1,000 0.05% 31/12/2021
Bùi Văn Nam 0 0.00% 28/01/2023
Trương Bảo Lộc 0 0.00% 28/01/2023
Diệp Xuân Trường 0 0.00% 28/01/2023
Võ Thanh Tùng Members of the Board 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Tự Cường 0 0.00% 28/01/2023
Huỳnh Tấn Siêu 0 0.00% 28/01/2023
Trần Văn Hạnh Chief of Executive Officer 0 0.00% 28/01/2023
Công ty TNHH MTV Cao su Tân Bình 0 0.00% 02/12/2014
Trần Đình Mai 0 0.00% 31/12/2013
Đỗ Phú Hồng Quân Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 28/01/2023
Phạm Thanh Hòa Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 28/01/2023
Dương Duy Phú 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Anh Tuấn 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Phú Hội 0 0.00% 28/01/2023