Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Công nghệ Tiên Phong 4,110,108 44.50% 30/06/2022
CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu 1,105,150 11.97% 30/06/2022
CTCP Đầu Tư Tánh Linh 895,600 9.70% 30/06/2022
America LLC 256,280 2.77% 12/05/2021
Nguyễn Hương Giang CEO 139,365 1.51% 30/06/2022
Tạ Huy Phong 119,834 1.30% 30/06/2022
Doãn Thị Bích Ngọc Members of the Board 80,054 0.87% 30/06/2022
Lâm Ngọc Thủy 56,360 0.61% 30/06/2022
Lê Thị Ngọc Phượng 49,314 0.53% 30/06/2022
Lại Thị Trường 19,900 0.22% 30/06/2022
Quyền Huy Ánh 18,815 0.20% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bạch Tuyết Member of the Board of Internal controllers 15,955 0.17% 30/06/2022
Phan Văn Thành 12,004 0.13% 30/06/2022
Lâm Hoàn Nam 7,515 0.08% 30/06/2022
Võ Thị Long Toàn 2,000 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Tiến 735 0.01% 30/06/2022
Mai Ngọc Phượng Chief Accountant 93 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Vĩnh Thuận Chairman of the Board of Directors 51 0.00% 31/12/2021
Phan Thị Kim Anh 47 0.00% 30/06/2022
Đỗ Thị Thu Hà Board of internal controllers 46 0.00% 30/06/2022