Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 3,190,000 22.00% 31/12/2020
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP 2,899,550 20.00% 31/12/2021
CTCP Chứng khoán Phố Wall 2,720,400 18.76% 31/12/2021
CTCP Abey Holding 529,923 3.65% 31/12/2020
Lê Thị Ngọc Diệp Vice- president 2,100 0.01% 31/12/2021
Chu Việt Cường Vice- president 1,600 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Kim Huyền 1,300 0.01% 31/12/2021
Trần Quốc Tuấ 0 0.00% 25/12/2017
Ngô Lan Hương Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023
Phan Thị Thu Hiền Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023
Vũ Thị Mai Hồng Chief Accountant 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Ngọc Dung 0 0.00% 06/02/2023
Trần Huệ Linh Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023
Phạm Tuấn Linh 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Thái Dũng CEO 0 0.00% 06/02/2023
Lương Thị Khánh 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Viết Thắng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 06/02/2023
Đinh Thị Chuyên Vice- president 0 0.00% 06/02/2023
CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest 0 0.00% 06/07/2021
Trần Diệu Thúy 0 0.00% 06/02/2023