Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Nhựa An Phát Xanh 40,407,558 54.85% 03/08/2022
Lê Đức Long 523,400 1.63% 12/03/2018
Phạm Hoàng Việt 60,000 0.19% 18/06/2018
Phan Thị Hà 13,800 0.04% 30/06/2021
Đỗ Như Quỳnh Member of the Board of Internal controllers 2,485 0.00% 30/06/2022
Vũ Thanh Bình 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Lê Trung 0 0.00% 09/05/2017
Nguyễn Thị Huyền Board of internal controllers 0 0.00% 13/03/2020
Nguyễn Trung Kiên Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Thị Hường 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Đỗ Huy Cường 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Văn Khương 0 0.00% 04/12/2022
CTCP Tập đoàn An Phát Holdings 0 0.00% 25/11/2021
Đặng Thị Xuê Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022
Ngô Văn Thụ Chief of Executive Officer 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Diệu Linh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Ánh Dương 0 0.00% 21/01/2019
Đinh Xuân Cường Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 29/10/2021
Hoàng Phương Hằng 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Thị Ngoan 0 0.00% 04/12/2022