Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Huỳnh Đức Tấn Chairman of the Board of Directors 1,764,020 23.52% 31/12/2020
Lê Đức Quỳ Deputy CEO 1,521,800 20.29% 31/12/2020
Nguyễn Thị Trang 1,144,800 15.26% 31/12/2020
Dương Thị Kiều Anh Vice-chairman of the Board 791,000 10.55% 31/12/2020
Võ Thị Ngọc Hân 695,800 9.28% 20/10/2020
Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trí Việt 583,500 7.78% 02/05/2018
Nguyễn Công Định Member of the Board of Internal controllers 322,900 4.31% 31/12/2020
CTCP Cao su Đồng Phú 322,000 4.29% 02/05/2018
Hồ Thị Mỹ Hương 98,000 1.31% 31/12/2020
Trần Mạnh Members of the Board 50,000 0.67% 31/12/2020
Võ Phan Văn Kiệt 21,500 0.29% 20/10/2020
Trương Quốc Khánh Member of the Board of Internal controllers 8,700 0.12% 31/12/2020
Thái Minh Quang Chief of Executive Officer 8,400 0.11% 31/12/2020
Nguyễn Thị Minh Tâm 2,000 0.03% 31/12/2020
Phạm Thị Trung Hiếu 0 0.00% 31/12/2018
Vũ Lan Phương 0 0.00% 31/12/2018
Nhâm Dương Trúc Quỳnh Members of the Board 0 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Tài 0 0.00% 31/12/2021
Lương Nhựt Tân Deputy CEO 0 0.00% 31/12/2021