Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Trần Xảo Cơ Chairman of the Board of Directors 3,484,000 10.11% 31/12/2019
Trần Tuấn Nghiệp Chief of Executive Officer 1,776,840 5.16% 31/12/2019
Trần Tuấn Minh Technical Director 1,064,670 3.09% 31/12/2019
Trần Uyển Nhàn 700,000 2.03% 31/12/2019
Bùi Quang Hiệp Members of the Board 185,000 0.54% 31/12/2019
Khưu Kim Hòa Board of internal controllers 155,600 0.45% 31/12/2019
Phan Văn Dũng 108,780 0.32% 31/12/2019
Trần An 30,000 0.09% 31/12/2019
Bùi Quang Hội 15,600 0.05% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Loan Chief Accountant 11,200 0.03% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hoàng Vân Member of the Board of Internal controllers 5,000 0.01% 31/12/2019
Phan Minh Tuấn 2,400 0.01% 31/12/2019
Khưu Thị Thanh Xuân 1,320 0.00% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 0 0.00% 07/10/2009
CTCP Đầu tư Hữu Liên 0 0.00% 12/12/2011
Lê Anh Hải Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 30/06/2014
Công ty TNHH Đầu Tư Xảo cơ Lang Phương 0 0.00% 09/11/2012
Lưu Lang Phương 0 0.00% 14/06/2012
CTCP Đầu tư Tài chính BIDV 0 0.00% 21/06/2011
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 0 0.00% 08/04/2009