Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dệt may Miền Bắc - Vinatex 11,802,600 57.57% 31/12/2021
CTCP Dệt may Liên Phương 3,816,900 18.62% 31/12/2021
Hồ Lê Hùng Chief of Executive Officer 2,000 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Song Hải Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thu Hà 0 0.00% 03/12/2022
Đặng Ngọc Quân CEO 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Khánh Sơn 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 0.00% 03/12/2022
Lê Tiến Trường 0 0.00% 03/12/2022
Lý Như Hải 0 0.00% 03/12/2022
Bùi Thành Hưng 0 0.00% 03/12/2022
Đặng Vũ Hùng 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Quang Huy CEO 0 0.00% 03/12/2022
Chu Thị Vân Anh 0 0.00% 03/12/2022
Mai Thị Thanh Bình Representative Spokesman 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Kim Dung 0 0.00% 03/12/2022
Tạ Quang Ngọc 0 0.00% 03/12/2022
Chu Trần Trường 0 0.00% 03/12/2022
Trần Hữu Phong 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Bình 0 0.00% 03/12/2022