Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MOTOR N.A Việt Nam 143,000,000 65.00% 31/12/2020
CTCP Bất động sản Nghỉ dưỡng Quảng Nam 34,758,469 15.80% 30/09/2022
Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công 27,898,125 12.68% 30/09/2022
CTCP Chứng khoán Asean 11,584,600 5.27% 01/07/2022
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phú 10,000,000 4.55% 31/08/2022
CTCP Chứng khoán Phố Wall 2,720,400 1.24% 04/07/2019
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP 41,400 0.02% 13/07/2020
Đỗ Tuệ Tâm Deputy CEO 2,000 0.00% 30/06/2022
Lê Anh Tuấn Deputy CEO 2,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Vượng 600 0.00% 26/11/2019
Nguyễn Phương Uyên 0 0.00% 08/02/2023
Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm 0 0.00% 30/09/2022
Nguyễn Thị Hải Thanh 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Thị Thu Hiền 0 0.00% 08/02/2023
Khúc Thị Quỳnh Lâm 0 0.00% 08/02/2023
Chu Xuân Kiên 0 0.00% 08/02/2023
Trần Thị Hồng Hoa 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Thị Thu Hằng 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Thị Nga 0 0.00% 08/02/2023
Trần Văn Tý 0 0.00% 08/02/2023