Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP 542,750 36.18% 31/12/2020
Vũ Hoàng Tùng Members of the Board 286,350 19.09% 31/12/2020
Hoàng Hữu Hải 274,546 18.30% 31/12/2020
Vũ Thị Thúy Giang 255,000 17.00% 31/12/2020
Hoàng Văn Lít Chief of Executive Officer 45,555 3.04% 31/12/2020
Trần Trung Hiếu 13,899 0.93% 22/06/2018
Lê Văn Định Chairman of the Board of Directors 10,633 0.71% 31/12/2019
Nguyễn Đình Bảo 10,000 0.67% 30/06/2018
Nguyễn Thành Đại Deputy CEO 5,000 0.33% 30/06/2018
Nguyễn Sỹ Thành Members of the Board 5,000 0.33% 31/12/2019
Vũ Anh Tuấn Members of the Board 4,844 0.32% 31/12/2019
Ngô Hương Lan 3,333 0.22% 30/06/2018
Lê Tuấn Anh Board of internal controllers 2,000 0.13% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán VPBank 77 0.01% 31/12/2020
CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện 55 0.00% 31/12/2020
CTCP Chứng khoán An Bình 11 0.00% 31/12/2020
Lê Thúy Hồng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Phan Thị Hiền 0 0.00% 02/04/2015
Vũ Quang Hưng 0 0.00% 31/12/2015
Hoàng Minh Phương 0 0.00% 11/06/2014