Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Hiệp hội mía đường Lam Sơn 16,651,477 22.34% 08/12/2022
CTCP Thương Mại và Đầu tư Thăng Long Hà Nội 4,827,768 6.48% 08/12/2022
Lê Văn Tân Chairman of the Board of Directors 3,352,540 4.79% 10/10/2022
Lê Thị Phương Thảo 2,802,505 4.00% 30/06/2022
Lê Thị Phương Linh 2,591,046 3.70% 31/12/2018
Lê Văn Tiến 1,788,692 2.56% 31/12/2019
Lê Trung Thành Vice-chairman of the Board 1,655,052 2.36% 30/06/2022
CTCP Đầu Tư và Phát triển Lam Sơn - Như Xuân 923,435 1.32% 04/09/2018
Lê Thanh Tùng 597,050 0.85% 30/06/2022
Lê Thị Tâm 278,150 0.40% 30/06/2021
Lê Thị Tiến 86,512 0.12% 31/12/2018
Lê Văn Quang Deputy CEO 66,750 0.10% 30/06/2022
Đỗ Văn Mạnh 21,250 0.03% 31/12/2019
Lê Văn Vinh 20,000 0.03% 30/06/2022
Lê Bá Chiều Deputy CEO 12,240 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Lam Deputy CEO 10,137 0.01% 30/06/2022
Lê Thị Huệ Members of the Board 10,075 0.01% 30/06/2022
Lê Thanh Hải 10,000 0.01% 30/06/2022
Lê Thị Tình 9,055 0.01% 31/12/2018
Lê Văn Long 5,837 0.01% 30/06/2022