Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội 640,989,556 14.14% 22/08/2022
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 427,326,370 9.42% 22/08/2022
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH 371,443,176 8.19% 22/08/2022
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn 326,933,265 7.21% 22/08/2022
Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và xuất nhập khẩu Viettel 165,362,389 3.65% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 116,107,750 4.11% 18/09/2019
CTBC Vietnam Equity Fund 41,000,754 1.09% 16/05/2022
Norges Bank 39,490,521 1.05% 16/05/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 38,690,079 1.02% 16/05/2022
KIM Vietnam Growth Equity Fund 31,992,683 1.13% 26/02/2020
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 22,017,740 0.58% 16/05/2022
Vietnam Growth Stock Income Mother Fund 21,347,091 0.76% 17/04/2020
Fiera Capital Emerging Markets Fund 20,500,000 0.73% 26/02/2020
Hanoi Investments Holdings Ltd 17,744,986 0.47% 16/05/2022
Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Quân Đội 16,170,563 0.36% 07/11/2022
TMAM Vietnam Equity Mother Fund 15,649,779 0.55% 26/02/2020
Chi Nhánh Tổng công ty Trực Thăng Việt Nam - Công ty TNHH - Công ty Trực Thăng Miền Nam 14,629,544 0.32% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty 28 11,591,281 0.41% 31/12/2018
Magna Umbrella Fund Public Ltd Company 10,893,181 0.39% 21/01/2020
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 10,702,974 0.38% 26/02/2020