Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 46,761,748 84.85% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị 3,555,500 6.45% 31/12/2021
CTCP Cao su Tân Biên 3,367,155 6.11% 31/12/2021
Cao Thanh Nam Chief of Executive Officer 161,400 0.29% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Cường Chief Accountant 30,000 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Văn Công Deputy CEO 25,500 0.05% 30/06/2022
America LLC 9,500 0.02% 31/12/2019
Tạ Thị Tâm 2,500 0.00% 30/06/2022
Ngô Thị Uyên Nhi 700 0.00% 30/06/2022
Lê Minh Châu 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Duy Vĩ 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Hải Yến 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Dung 0 0.00% 31/12/2014
Đoàn Kim Chung 0 0.00% 29/11/2022
Phan Thanh Minh 0 0.00% 29/11/2022
Trương Minh Trung 0 0.00% 29/11/2022
Huỳnh Duy Hiển Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Thế Mai 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Hữu Trung Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/11/2022
Đỗ Hữu Phước Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 29/11/2022