Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 120,965,367 6.09% 10/10/2022
CTCP Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL 62,670,471 4.10% 30/06/2022
CTCP May - Diêm Sài Gòn 33,383,756 2.84% 10/09/2021
Trần Anh Tuấn Chairman of the Board of Directors 12,959,327 0.85% 30/06/2022
Phạm Lê Việt Anh 4,138,300 0.21% 17/11/2022
Lê Thị Liên 636,961 0.03% 25/10/2022
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 309,663 0.03% 06/07/2021
Nguyễn Hoàng Linh Chief of Executive Officer 291,200 0.02% 30/06/2022
Công đoàn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 279,761 0.01% 01/11/2022
Nguyễn Hoàng An Vice-chairman of the Board 260,520 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thu Trang 239,240 0.02% 30/06/2022
Trần Xuân Quảng Members of the Board 196,560 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Deputy CEO 195,309 0.01% 30/06/2022
Lê Thanh Hà Member of the Board of Internal controllers 183,566 0.01% 30/06/2022
Phạm Thị Thành Board of internal controllers 180,965 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Hương Loan Deputy CEO 152,880 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thế Minh Deputy CEO 109,200 0.01% 30/06/2022
Chu Thị Đàm Member of the Board of Internal controllers 109,200 0.01% 30/06/2022
Đinh Thị Tố Uyên Deputy CEO 109,200 0.01% 24/11/2022
Tạ Ngọc Đa Members of the Board 87,360 0.01% 30/06/2022