Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3,510,000 65.00% 30/06/2022
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 515,803 9.55% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Mạnh Chairman of the Board of Directors 158,268 2.93% 30/06/2022
Bùi Thị Việt 79,763 1.48% 31/12/2019
Nguyễn Xuân Hậu Deputy CEO 68,890 1.28% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Thẳm Member of the Board of Internal controllers 31,551 0.58% 30/06/2022
Bùi Thị Yến 24,112 0.45% 31/12/2019
Phan Xuân Huân Members of the Board 22,390 0.41% 30/06/2022
Nguyễn Trung Trực Chief of Executive Officer 19,190 0.36% 30/06/2022
Công đoàn cơ sở CTCP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu 16,200 0.30% 31/12/2021
Trần Ngọc Thọ Members of the Board 13,180 0.24% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tình 12,095 0.22% 30/06/2022
Bùi Thị Thịnh 11,580 0.21% 31/12/2020
Nhữ Thị Hiển Board of internal controllers 8,080 0.15% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh 4,395 0.08% 30/06/2022
Thái Doãn Chính Members of the Board 3,200 0.06% 30/06/2022
Trần Thị Mỹ Hạnh 2,700 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Bốn 1,300 0.02% 30/06/2022
Lưu Thị Hồng 300 0.01% 30/06/2022
Phạm Ngọc Bích 200 0.00% 30/06/2022