Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Sản xuất - xuất nhập khẩu Thành Công 5,091,891 24.61% 30/06/2022
Phạm Thị Quỳnh Thụ Chairman of the Board of Directors 2,363,352 11.42% 30/06/2022
Lê Văn Thắng Chief of Executive Officer 1,805,661 8.73% 30/06/2022
Nguyễn Minh Kế Vice-chairman of the Board 1,467,345 7.09% 30/06/2022
Đỗ Thị Thanh Tùng Members of the Board 721,634 3.49% 30/06/2022
Lê Minh Tiến 155,818 0.75% 30/06/2019
Nguyễn Thị Bích Thủy Chief Accountant 146,400 0.71% 30/06/2022
Lưu Đức Giang Member of the Board of Internal controllers 127,478 0.62% 30/06/2022
Phạm Anh Tài 60,980 0.29% 30/06/2019
Phan Tiến Hòa 17,270 0.08% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Chiến Member of the Board of Internal controllers 15,400 0.07% 30/06/2022
Trịnh Hoàng Anh 4,900 0.02% 30/06/2021
Nguyễn Văn Khiêm Board of internal controllers 731 0.00% 30/06/2022
Đào Vịnh Long 65 0.00% 30/06/2022
Đào Thị Kim Phụng 0 0.00% 22/05/2017
Trần Thị Tố Lâm 0 0.00% 16/12/2020
Nguyễn Duy Ngân 0 0.00% 06/02/2023
Nguyễn Đức Long GĐ Kế hoạch-Vật tư 0 0.00% 06/02/2023
Vũ Hồng Quân Members of the Board 0 0.00% 06/02/2023