Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Novagroup 572,929,310 29.38% 29/12/2022
CTCP Diamond Properties 203,102,259 10.41% 12/12/2022
Bùi Thành Nhơn Chairman of the Board of Directors 96,765,729 4.96% 12/12/2022
Bùi Cao Nhật Quân 78,242,008 4.01% 12/12/2022
Bùi Xuân Huy 72,598,434 3.72% 30/06/2022
Cao Thị Ngọc Sương 54,368,710 2.79% 30/11/2022
Nguyễn Hiếu Liêm 40,239,581 2.06% 21/01/2020
Thái Ngọc Quý 33,935,766 3.44% 16/05/2018
Nguyễn Như Pho 32,671,360 3.31% 27/03/2018
Lê Thanh Liêm 22,351,000 2.27% 16/05/2018
Credit Suisse AG, Singapore Branch 18,263,340 1.85% 27/03/2018
Hoàng Thu Châu Members of the Board 6,342,869 0.33% 19/01/2023
Công đoàn Cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 3,943,008 0.20% 31/12/2021
Trần Thị Thanh Vân 1,876,729 0.10% 31/12/2020
Lương Thị Thu Hương 783,060 0.08% 31/12/2018
Võ Thị Cao Ly 665,093 0.03% 30/06/2022
Huỳnh Minh Lâm Chief Accountant 606,250 0.03% 30/06/2022
Phan Lê Hòa 511,266 0.05% 31/12/2018
Nguyễn Thị Xuân Dung 481,303 0.02% 31/12/2021
Citigroup Global Markets Ltd 379,550 0.02% 19/11/2020