Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Tập đoàn Đại Dương 119,694,552 59.85% 31/12/2021
CTCP IDS Equity Holdings 19,729,181 9.86% 21/11/2022
Công ty TNHH IDS Argo Servicer 6,262,830 3.13% 21/11/2022
Hà Trọng Nam 4,244,718 2.12% 31/12/2018
Nguyễn Thị Lan Hương 3,650,942 1.83% 19/07/2019
Nguyễn Thành Trung 42,000 0.02% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Thùy 1,000 0.00% 31/12/2021
Hồ Vĩnh Hoàng 0 0.00% 31/12/2013
Lê Thị Ánh Tuyết 0 0.00% 30/06/2014
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0.00% 09/01/2013
Tạ Thị Thanh Thủy 0 0.00% 17/03/2011
Phó Thiên Sơn 0 0.00% 30/06/2014
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán HAPACO 0 0.00% 17/12/2013
Trần Thị Kim Oanh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 01/02/2023
Lê Đình Quang Chief of Executive Officer 0 0.00% 01/02/2023
Phạm Lương Hoàng 0 0.00% 01/02/2023
Trần Thị Liệu 0 0.00% 01/02/2023
Dương Thị Mai Hương Board of internal controllers 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Thế Vinh 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Quang Thành 0 0.00% 01/02/2023