Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Phạm Phong 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thanh Lâm 0 0.00% 04/02/2023
Lê Thị Minh Chính 0 0.00% 04/02/2023
Phan Thị Thanh Lý 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Hương Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Huỳnh Thị Kim Hoàng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thành 0 0.00% 04/02/2023
Lê Huy Khôi Chief of Executive Officer 0 0.00% 04/02/2023
Trần Vĩnh Trinh Deputy CEO 0 0.00% 04/02/2023
Trần Đăng Hiền Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Trần Thị Minh Hà Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0.00% 30/06/2017
Nguyễn Anh Văn 0 0.00% 30/06/2016
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương Mại và Công Ngiệp Việt Á 0 0.00% 19/05/2015
Phạm Quốc Khánh 0 0.00% 31/12/2017
Đinh Châu Hiếu Thiện 0 0.00% 31/12/2017
Công ty TNHH Đại Hoàng Hà 0 0.00% 19/05/2015