Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Huỳnh Đức Thông Chief of Executive Officer 1,060,000 6.97% 28/11/2022
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex 989,120 6.51% 06/06/2022
Lê Thúy Đào Board of internal controllers 383,084 2.52% 28/10/2022
Hà Huy Thắng 321,455 2.11% 22/01/2021
Vũ Thị Phương Thảo 201,000 1.32% 31/12/2019
Mai Văn Bình 134,724 0.89% 30/06/2020
Trần Xuân Sơn 96,010 0.63% 31/12/2018
Trần Ngọc Châu 68,006 0.45% 31/12/2018
Văn Tuấn Anh Deputy CEO 6,463 0.04% 30/06/2022
Trần Thị Hồng Nga 5,250 0.03% 30/06/2020
Trần Thị Lan Member of the Board of Internal controllers 4,006 0.03% 30/06/2022
Trần Trung Kiên Chairman of the Board of Directors 1,310 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hải Deputy CEO 32 0.00% 30/06/2022
Trần Việt Quốc 19 0.00% 30/06/2021
Trần Thị Hồng Tươi 0 0.00% 23/03/2017
Trần Viết Bình 0 0.00% 31/12/2010
Trần Đình Tuyết 0 0.00% 04/12/2022
Vũ Văn Cung Deputy CEO 0 0.00% 04/12/2022
Ngô Bích Hạnh 0 0.00% 04/12/2022
CTCP Sản xuất Thương mại Thành Công 0 0.00% 31/12/2009