Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 619,650 51.00% 30/06/2022
Dương Đức Toàn Chairman of the Board of Directors 16,786 1.38% 30/06/2022
Vũ Thị Ngọc Thoa Board of internal controllers 16,389 1.35% 30/06/2022
Trịnh Thị Tuyết Trinh 11,161 0.92% 30/06/2022
Trịnh Tiến Lợi 7,875 0.65% 30/06/2022
Nguyễn Thành Nam Members of the Board 7,486 0.62% 30/06/2022
Hoàng Minh Tân 5,131 0.42% 30/06/2022
Hà Dương Thanh Members of the Board 2,941 0.24% 30/06/2022
Dương Thanh Tùng Members of the Board 2,934 0.24% 30/06/2022
Nguyễn Thị Tuyết Lan Member of the Board of Internal controllers 69 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Representative Spokesman 0 0.00% 07/12/2022
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 0 0.00% 30/09/2018
Nguyễn Thị Huê Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/12/2022
Vũ Cường Members of the Board 0 0.00% 07/12/2022