Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Hoàng Châu 160,086 0.07% 30/06/2020
Công đoàn cơ sở CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 157,369 0.06% 25/08/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 150,000 0.06% 21/11/2022
Huỳnh Thị Xuân Liên Members of the Board 127,000 0.05% 16/08/2022
Nguyễn Ngọc Trân 125,256 0.05% 30/06/2020
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth 103,806 0.04% 13/09/2021
Nguyễn Ngọc Huệ 72,403 0.03% 31/12/2021
Lê Anh Dũng 70,565 0.03% 31/12/2021
Trịnh Thị Ngọc Hiếu 69,384 0.03% 29/08/2022
Đặng Thị Cúc 64,993 0.03% 30/06/2022
Huỳnh Đức Huy 64,266 0.03% 15/08/2022
Cao Thị Ngọc Tâm 62,381 0.03% 30/06/2022
Trần Quang Minh 56,580 0.02% 30/06/2022
Cao Ngọc Hiệp 55,122 0.02% 14/06/2022
Nguyễn Anh Tuấn 50,486 0.02% 19/08/2022
Kiwoom (BVI) One Ltd 50,000 0.02% 20/11/2018
Nguyễn Chí Cường 46,845 0.02% 31/12/2019
Phan Nguyễn Hoài Anh 45,200 0.02% 19/08/2022
Cao Ngọc Huy 44,785 0.02% 30/06/2022
Lê Quang Phúc Members of the Board 43,200 0.02% 16/08/2022