Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 245,565,000 51.38% 30/06/2022
Vietnam Investment Property Holdings Ltd 14,690,922 3.07% 13/08/2018
CTBC Vietnam Equity Fund 12,500,000 2.62% 04/01/2023
Norges Bank 8,927,500 1.87% 04/01/2023
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 6,700,000 1.40% 04/01/2023
VOF Investment Ltd 3,652,300 0.76% 13/08/2018
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 2,146,634 0.45% 31/12/2018
Vietnam Investment Ltd 2,127,600 0.45% 13/08/2018
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 1,400,000 0.29% 14/12/2022
Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity 750,000 0.16% 04/01/2023
KB Vietnam Focus Balanced Fund 500,000 0.10% 04/01/2023
Thái Quốc Hiệp 380,313 0.08% 31/12/2018
Vũ Thị Thu Hương 58,921 0.01% 30/06/2022
Lê Mạnh Cường Chief of Executive Officer 55,424 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Hải 54,643 0.01% 30/06/2022
Phan Thanh Tùng Chairman of the Board of Directors 48,551 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Mậu 42,800 0.01% 31/12/2018
Bùi Thị Ngọc Lan 42,226 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Nhậm 24,075 0.01% 30/06/2022
Trần Thị Hải Yến 16,670 0.00% 30/06/2022