Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ngân hàng TMCP Đại Dương 5,000,000 16.67% 31/12/2021
Võ Thanh Hoài 2,097,000 6.99% 22/09/2022
Trịnh Đức Phú Chairman of the Board of Directors 1,680,000 5.60% 23/11/2022
Nguyễn Thị Huyền Trang 1,467,300 4.89% 30/06/2022
Đỗ Hoàng Anh Members of the Board 1,325,200 4.42% 30/06/2022
Phạm Đức Tuấn Members of the Board 1,271,800 4.24% 02/11/2022
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C 763,900 2.55% 28/04/2021
CTCP Khoáng sản Bắc Trung Bộ 393,500 1.31% 21/12/2021
Lê Quang Tuấn Member of the Board of Internal controllers 300,000 1.00% 30/06/2022
Lê Thị Hòa 130,500 0.44% 30/06/2022
Phan Đình Phong Vice-chairman of the Board 120,000 0.40% 30/06/2022
Phạm Thị Minh Nguyệt 54,900 0.18% 31/12/2019
Trịnh Thu Hồng 39,000 0.13% 23/11/2022
Nguyễn Tiến Dũng Deputy CEO 19,800 0.07% 31/12/2019
Nguyễn Thị Ngân 19,000 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Hạnh Deputy CEO 12,400 0.04% 30/06/2022
Đinh Cảnh Tiến Deputy CEO 4,300 0.01% 09/11/2022
Phạm Thị Huyền Trang Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 30/11/2022
CTCP Tập đoàn F.I.T 0 0.00% 19/12/2013
CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình 0 0.00% 05/06/2012