Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Võ Trí Minh 0 0.00% 30/06/2013
CTCP Tập đoàn F.I.T 0 0.00% 19/12/2013
CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình 0 0.00% 05/06/2012
Bùi Anh Ninh 0 0.00% 30/06/2013
Nguyễn Thanh Quỳnh 0 0.00% 31/12/2015
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 0 0.00% 31/12/2015
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 0 0.00% 16/09/2014
Phạm Thị Huyền Trang Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 28/01/2023
Vũ Tuấn Dũng 0 0.00% 28/01/2023
Ngô Bùi Ngọc 0 0.00% 28/01/2023
Hán Thành Công 0 0.00% 28/01/2023
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 0 0.00% 28/01/2015
Nguyễn Thị Tuyết 0 0.00% 28/01/2023
Lê Thị Như Lan Board of internal controllers 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Như Quỳnh 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Tâm Thu 0 0.00% 25/03/2014
Nguyễn Bảo Trung 0 0.00% 31/12/2012
Nguyễn Đức Thịnh 0 0.00% 26/05/2015
Vũ Thành Kiên Chief of Executive Officer 0 0.00% 31/12/2017