Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam 4,071,900 49.00% 31/12/2021
CTCP Hàng hải - Dầu khí Hải Âu 1,242,000 14.95% 31/12/2021
Công ty TNHH Hải Dương 1,077,070 12.96% 31/12/2021
Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai 757,082 9.11% 31/12/2021
Nguyễn Văn Bê Chairman of the Board of Directors 206,200 2.48% 31/12/2021
Trần Hữu Thọ Chief of Executive Officer 186,319 2.24% 31/12/2021
Nguyễn Văn Trang Chief Accountant 7,300 0.09% 31/12/2021
Đậu Thị Tý Board of internal controllers 2,000 0.02% 31/12/2021
Trần Phong Lan Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Đoàn Hải Âu Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Lê Thị Mỹ Hạnh 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Trọng Hiếu 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Đức Tiến 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Hồng Quyên Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Hồng Phước Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Phạm Xuân Thắng Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Bùi Đức Cường Representative Spokesman 0 0.00% 02/02/2023
Vũ Đăng Hùng Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Minh Tùng 0 0.00% 02/02/2023
Bùi Thị Thu Ngân 0 0.00% 02/02/2023