Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công Ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Và Thương Mại Tấn Phát 14,811,075 44.21% 31/12/2013
Công ty TNHH Thương mại sản xuất Kim Phúc 5,778,750 17.25% 31/12/2013
Hoàng Thị Minh Phượng 1,650,000 4.93% 31/12/2013
Vũ Thị Hạnh 1,600,000 7.78% 31/12/2013
Nguyễn Lê Việt Hải 1,550,000 4.63% 31/12/2013
Vũ Thị Kim Thanh 1,500,000 4.48% 31/12/2013
Trịnh Thị Hồng Anh 1,450,000 4.33% 31/12/2013
Nguyễn Thị Diễm Thúy 1,440,000 4.30% 31/12/2013
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 0 0.00% 31/12/2011
Lê Hữu Báu 0 0.00% 31/12/2011
Khúc Thị Quỳnh Lâm Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 31/12/2011
CTCP Chứng khoán Đông Nam Á 0 0.00% 20/08/2015
Bùi Thị Thanh Hương 0 0.00% 20/08/2015
Đoàn Văn Tiến Members of the Board 0 0.00% 20/08/2015
Lê Thị Thanh Bình 0 0.00% 20/08/2015
Lê Văn Chí 0 0.00% 20/08/2015
Nguyễn Hoàng Phương 0 0.00% 20/08/2015
Nguyễn Thị Nga 0 0.00% 20/08/2015
Nguyễn Thị Thu Hương 0 0.00% 20/08/2015
Nguyễn Văn Trung 0 0.00% 20/08/2015