Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Vingroup - CTCP 107,400,300 89.50% 05/09/2019
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 316,600 0.26% 31/03/2016
Ngô Mai Chi Members of the Board 0 0.00% 26/12/2019
Ngô Phương Hạnh 0 0.00% 31/12/2012
Phan Quang Đăng 0 0.00% 31/12/2012
Phạm Thị Kim Dung 0 0.00% 26/12/2019
Nguyễn Thị Hoài 0 0.00% 26/12/2019
Phạm Thiếu Hoa Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 26/12/2019
CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh thái 0 0.00% 04/01/2012
Công ty TNHH MTV Hanel 0 0.00% 20/08/2014
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng 0 0.00% 31/12/2012
Đinh Ngọc Lân Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 26/12/2019
Mai Hương Nội 0 0.00% 26/12/2019
Trần Hoài An Chief of Executive Officer 0 0.00% 26/12/2019
Trần Thanh Mai Board of internal controllers 0 0.00% 26/12/2019
Võ Thị Phương Thảo Members of the Board 0 0.00% 26/12/2019
Nguyễn Hữu Thanh Chief Accountant 0 0.00% 26/12/2019
Nguyễn Minh Đức Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 26/12/2019