Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT 720,513 24.02% 30/06/2016
Phạm Đình Trung 549,297 18.31% 17/06/2016
Hà Lê Hương 344,487 11.48% 31/12/2015
CTCP Máy tính Hoàn Long 300,000 10.00% 31/12/2015
Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng 300,000 10.00% 30/06/2016
CTCP Đầu tư Sài gòn - Đà Nẵng 287,200 9.57% 30/06/2016
CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương 95,500 3.18% 31/03/2016
Nguyễn Mạnh Hào Chairman of the Board of Directors 80,000 2.67% 22/11/2016
Trương Khắc Linh Board of internal controllers 2,972 0.10% 30/06/2015
Mai Thị Thi 0 0.00% 17/06/2016
CTCP Xây dựng 79 0 0.00% 03/12/2015
Nguyễn Quang Trung 0 0.00% 17/06/2016
Nguyễn Tường Huy 0 0.00% 01/02/2018
Phan Minh Cương 0 0.00% 01/02/2018
Hà Ngọc Anh Members of the Board 0 0.00% 01/02/2018
Huỳnh Ngọc Thành 0 0.00% 01/02/2018
Hồ Trương Thanh Hải 0 0.00% 01/02/2018
Nguyễn Thị Dung Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 01/02/2018
Dương Dũng Triều 0 0.00% 01/02/2018
Ngô Thanh Tùng Deputy CEO 0 0.00% 01/02/2018