Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 56,009,576 18.18% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận 51,250,000 16.64% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa 50,364,494 16.35% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh 43,370,958 14.08% 30/06/2022
Nguyễn Cao Trí Members of the Board 579,199 0.19% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Lũy 247,540 0.08% 31/12/2020
Vũ Quỳnh Mai Member of the Board of Internal controllers 15,531 0.01% 30/06/2022
Vũ Thụy Mai 8,980 0.00% 30/06/2022
Vũ Thị Anh Thư 2,098 0.00% 30/06/2022
Hồ Nhật Duy 534 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đào Phương Linh Member of the Board of Internal controllers 176 0.00% 30/06/2022
Đặng Thị Kiều Phước Board of internal controllers 10 0.00% 30/06/2022
Trần Thị Nhuần 0 0.00% 30/06/2020
Trần Quốc Thanh Members of the Board 0 0.00% 01/12/2022
Nguyễn Tấn Phát Deputy CEO 0 0.00% 01/12/2022
Trần Thị Phương Khanh Members of the Board 0 0.00% 01/12/2022
Vũ Quang Lãm Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 01/12/2022
Trần Thanh Giang Chief of Executive Officer 0 0.00% 01/12/2022
Đỗ Thị Loan Anh Chief Accountant 0 0.00% 01/12/2022
Phạm Thị Kim Lệ Members of the Board 0 0.00% 01/12/2022