Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát 41,745,862 36.35% 30/06/2022
Đỗ Văn Bình Chairman of the Board of Directors 8,970,000 7.81% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 958,060 0.83% 30/06/2022
Nguyễn Phú Cường Members of the Board 690,000 0.60% 30/06/2022
Vũ Hồng Sự 603,750 0.53% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán MB 553,322 0.48% 05/04/2018
Phùng Thúy Phượng 57,500 0.05% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Bình 44,275 0.04% 31/12/2018
Phạm Thị Ngọc Thạch 7,000 0.01% 10/05/2021
Vũ Hồng Quân 6,440 0.01% 31/12/2018
Trần Việt Dũng Chief Accountant 2,012 0.00% 30/06/2022
Đặng Thị Thu 1,150 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Dân 1,150 0.00% 31/12/2018
Trần Đình Trụ Deputy CEO 575 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Minh Sơn 480 0.00% 31/12/2019
Nguyễn Công Chính Deputy CEO 52 0.00% 30/06/2022
Bùi Khắc Viện Deputy CEO 25 0.00% 30/06/2022
Phan Ngọc Diệp 0 0.00% 11/01/2010
Vietnam Enterprise Investments Ltd 0 0.00% 26/02/2020
Wareham Group Ltd 0 0.00% 26/02/2020