Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 9,617,363 32.22% 30/06/2022
CTCP Thương mại Địa Ốc Việt 3,745,550 12.55% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Phú Yên 1,602,940 5.37% 30/06/2022
Capital Shine Ltd 1,587,271 5.32% 31/12/2019
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú 918,227 3.08% 30/06/2022
Văn phòng tỉnh ủy Bình Định 719,848 2.41% 31/12/2021
Huỳnh Văn Dũng Chief of Executive Officer 442,595 1.48% 03/01/2023
Trần Thị Kim Phượng 221,751 0.74% 30/06/2022
Vũ Tuấn Anh Deputy CEO 38,367 0.13% 30/06/2022
Võ Thành Điền Deputy CEO 35,843 0.12% 30/06/2022
Đặng Thị Loan 28,002 0.09% 30/06/2022
Khưu Thị Bích Nga 15,704 0.05% 30/06/2018
Huỳnh Văn Triển 10,230 0.03% 30/06/2022
Đặng Sanh Định 9,702 0.03% 30/06/2022
Bùi Ngọc Hạnh 9,203 0.03% 30/06/2018
Nguyễn Hoàng Long 5,008 0.02% 30/06/2022
Phạm Hà Thái Uyên 3,069 0.01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Tường Vân 2,695 0.01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Bích Tiên 2,500 0.01% 31/12/2021
Huỳnh Thị Kim Thùy 2,000 0.01% 30/06/2022