Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2,340,000 53.12% 31/12/2021
Vũ Bá Hòa 50,000 1.14% 30/06/2018
Nguyễn Thị Thu 25,500 0.58% 30/06/2018
Đỗ Thành Lâm 21,000 0.48% 31/12/2019
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam 20,000 0.45% 31/12/2021
Đỗ Thị Mai Anh Chief of Executive Officer 15,500 0.35% 31/12/2020
Đỗ Thị Kim Anh 14,500 0.33% 31/12/2020
Phạm Cảnh Toàn Deputy CEO 12,900 0.29% 07/09/2022
Nguyễn Mai Hoa Chief Accountant 10,000 0.23% 31/12/2020
Dương Vân Nhung 5,500 0.12% 31/12/2020
Vũ Bá Tuấn 5,000 0.11% 30/06/2018
Vũ Bùi Biển 5,000 0.11% 30/06/2018
Đỗ Thị Minh 5,000 0.11% 31/12/2019
Phạm Ngọc Anh Tài 3,500 0.08% 31/12/2020
Trần Lê Quang Deputy CEO 3,000 0.07% 31/12/2020
Hồ Anh Tuấn 2,000 0.05% 31/12/2020
Nguyễn Thị Minh Phương 500 0.01% 31/12/2020
Phạm Duy Khánh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Trường Quang 0 0.00% 31/12/2017
Phùng Ngọc Hồng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/12/2022