Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Trịnh Minh Hợp 0 0.00% 03/02/2023
Trần Kim Liên Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 03/02/2023
Đỗ Tiến Sỹ 0 0.00% 03/02/2023
PXP Vietnam Fund Ltd 0 0.00% 23/05/2014
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 0 0.00% 03/07/2015
Amersham Industries Ltd 0 0.00% 03/07/2015
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Ltd 0 0.00% 23/05/2014
Nguyễn Thị Thanh Quế 0 0.00% 23/08/2018
Nguyễn Thị Thanh Hà Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/02/2023
Văn Thị Ngọc Ánh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/02/2023
Phạm Quang Dương 0 0.00% 03/02/2023
Citigroup Global Markets Ltd 0 0.00% 30/10/2009
CTCP Chứng khoán SSI 0 0.00% 30/06/2018
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 05/05/2015
Quỹ Đầu tư thành viên SSI 0 0.00% 22/05/2018
Nguyễn Hoàng Anh 0 0.00% 03/02/2023
Dương Quang Sáu Members of the Board 0 0.00% 03/02/2023
Đoàn Xuân Khánh Quyên 0 0.00% 03/02/2023
Deutsche Asset Management (Asia) Ltd 0 0.00% 03/07/2015
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 0 0.00% 10/02/2017