Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 2,453,143 75.00% 31/12/2021
Hà Thị Thông Members of the Board 383,400 11.72% 31/12/2021
CTCP Thủy sản Khu vực 1 121,415 3.71% 31/12/2021
Chu Vĩnh Phúc 6,800 0.21% 31/12/2021
Phạm Thị Hồng Vân Members of the Board 6,300 0.19% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hoài Thu Deputy CEO 5,400 0.17% 31/12/2021
CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco 4,000 0.12% 31/12/2020
Phạm Thị Thắm 2,700 0.08% 31/12/2019
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2,000 0.06% 31/12/2021
Vũ Hồng Oai 2,000 0.06% 31/12/2019
Trần Duy Long Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/04/2022
Huỳnh Ngọc Thông Members of the Board 0 0.00% 09/04/2022
Bộ Lao động Thương binh Xã hội 0 0.00% 31/12/2020
Lê Văn Huy Board of internal controllers 0 0.00% 09/04/2022
Trịnh Duy Chấn 0 0.00% 09/04/2022
Nguyễn Thế Hiên 0 0.00% 09/04/2022
Hoàng Lệ Châu Chief Accountant 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Ngọc Vũ Chương Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/04/2022
Nguyễn Kim Tuyến Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/04/2022
Nguyễn Xuân Trung Chief of Executive Officer 0 0.00% 09/04/2022