Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Đầu Tư hạ tầng Sotrans 56,625,000 84.39% 30/06/2022
CTCP Kho vận Miền Nam 6,000,000 8.94% 30/06/2022
Tô Hữu Hùng Deputy CEO 11,600 0.02% 30/06/2022
Trịnh Văn Quý Chief Accountant 1,100 0.00% 30/06/2022
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 100 0.00% 22/06/2020
Trương Quốc Hưng 0 0.00% 31/12/2015
Trịnh Thị Thơm Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/12/2022
Đặng Doãn Kiên Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Thị Ngọc Lan 0 0.00% 09/12/2022
Phạm Tường Minh 0 0.00% 09/12/2022
Trần Thị Cẩm Tú 0 0.00% 09/12/2022
CTCP Cộng Hưởng 0 0.00% 16/12/2015
Nguyễn Văn Tuấn 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Trọng Phúc 0 0.00% 09/12/2022
De Mecquenem Alexis 0 0.00% 09/12/2022
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital 0 0.00% 23/09/2016
Đinh Việt Tùng 0 0.00% 09/12/2022
Đặng Vũ Thành Chief of Executive Officer 0 0.00% 09/12/2022
Trần Bảo Ngọc 0 0.00% 09/12/2022
Đinh Thị Phương Vy Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/12/2022