Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 6,014,888 20.05% 30/06/2022
CTCP Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex 4,200,000 14.00% 28/10/2022
CTCP Đầu tư và Phát triển Minh Phát 3,300,000 11.00% 30/06/2022
Võ Nguyệt Thùy Vân 2,900,000 9.67% 30/06/2022
CTCP Sản xuất Dịch vụ Hưng Phát 2,100,000 7.00% 31/12/2021
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan 1,500,000 5.00% 30/06/2022
Lê Thị Minh Thanh 1,401,988 4.67% 28/10/2022
Trần Hưng Lộc 636,000 2.12% 28/10/2022
CTCP Xây dựng cơ khí Tân Bình TANIMEX 405,681 1.35% 31/12/2019
Nguyễn Minh Tâm Chairman of the Board of Directors 402,144 1.34% 28/10/2022
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 220,941 0.74% 26/09/2018
Võ Chí Thanh 84,000 0.28% 31/12/2019
Nguyễn Đình Minh Triết Deputy CEO 79,554 0.27% 28/10/2022
Huỳnh An Trung 79,545 0.27% 31/12/2019
Vũ Thị Thanh Hồng 79,545 0.27% 31/12/2019
Nguyễn Trung Hiếu 56,818 0.19% 28/10/2022
Nguyễn Văn Cử 50,113 0.17% 31/12/2019
Lê Nguyễn Hướng Dương Representative Spokesman 34,313 0.11% 28/10/2022
Nguyễn Thị Thu Giang Members of the Board 16,700 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hảo 16,086 0.05% 31/12/2019