Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Vũ Quang Dung 23,666,153 4.95% 30/06/2022
Công ty TNHH Sỹ Phát 22,715,886 4.76% 30/06/2022
Dương Ngọc Hòa 21,742,080 4.55% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Phát triển Hoa Lâm 21,355,392 4.47% 31/12/2021
Dương Nhất Nguyên Chairman of the Board of Directors 14,592,000 3.05% 30/06/2022
Đặng Đình Thắng 11,520,000 2.41% 31/12/2020
Dương Mai Anh 10,068,480 2.11% 30/06/2022
Dương Bảo Anh 8,124,096 1.70% 30/06/2022
Lương Thị Hương Giang Members of the Board 6,840,000 1.43% 30/06/2022
Đỗ Thành Lập 2,292,000 0.48% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Nhung 1,280,000 0.31% 30/06/2019
Nguyễn Trung Thành 522,600 0.12% 30/06/2019
Trần Thị Lâm 114,000 0.02% 30/06/2022
Lê Huy Dũng 99,180 0.02% 30/06/2021
Lê Thị Tuyết Chinh 74,214 0.02% 30/06/2022
Hồ Phan Hải Triều 50,000 0.01% 31/12/2020
Ngô Trần Đoan Trinh Deputy CEO 22,800 0.00% 30/06/2022
Phạm Danh Deputy CEO 11,400 0.00% 30/06/2022
Trịnh Diệu Anh 11,400 0.00% 30/06/2021
Trương Ngọc Phú 11,400 0.00% 30/06/2022