Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Đầu tư Pacific Holdings 305,626,481 62.90% 30/06/2022
Nguyễn Quang Trung 122,500 0.03% 30/06/2020
Nguyễn Ngọc Điệp 60,809 0.01% 31/12/2018
Trần Đình Tuấn Deputy CEO 20,350 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Deputy CEO 18,000 0.00% 31/12/2018
Đặng Thanh Huấn Chief Accountant 15,626 0.00% 30/06/2022
Dương Văn Mậu Members of the Board 10,000 0.00% 30/06/2022
Khuất Thị Huệ 83 0.00% 30/06/2022
Vũ Văn Mạnh Board of internal controllers 44 0.00% 30/06/2022
Vũ Thị Bích Hằng 22 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Đại 0 0.00% 08/02/2023
Vũ Nhất 0 0.00% 08/02/2023
Nghiêm Phương Nhi 0 0.00% 08/02/2023
Trần Trung Dũng 0 0.00% 08/02/2023
Đỗ Trọng Quỳnh 0 0.00% 08/02/2023
Vũ Hồng Tuấn 0 0.00% 08/02/2023
Phạm Văn Hải 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Đức Chi 0 0.00% 08/02/2023
CTCP Ống sợi thủy tinh Vinaconex 0 0.00% 22/08/2016
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 0 0.00% 08/12/2021