Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lê Hồng Quân Members of the Board 2,242,900 24.90% 31/12/2021
Bùi Đức Mạnh 1,175,100 13.05% 13/08/2021
Vũ Đình Cương 517,100 5.74% 25/12/2018
Nguyễn Thị Loan Member of the Board of Internal controllers 449,000 4.98% 31/12/2021
Võ Thanh Vinh Chairman of the Board of Directors 446,000 4.95% 31/12/2021
Nguyễn Thị Tuyết Quang 211,500 2.35% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Miền 0 0.00% 08/12/2022
Lâm Quốc Hải 0 0.00% 08/12/2022
Lê Thạch Túy 0 0.00% 10/01/2017
Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam 0 0.00% 21/12/2016
Nguyễn Thành Đồng 0 0.00% 11/06/2015
Hồ Văn Quang 0 0.00% 31/12/2015
CTCP Tập đoàn quốc tế ABC 0 0.00% 13/01/2021
Mai Thái Dũng Representative Spokesman 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Văn Quảng 0 0.00% 08/12/2022
Trần Quang Huy 0 0.00% 08/12/2022
Võ Thành Lương 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Thị Hương 0 0.00% 11/06/2015
Đoàn Tuấn Anh 0 0.00% 30/06/2015
Nguyễn Phạm Thanh Trang 0 0.00% 08/12/2022