Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny 154,740,160 28.57% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Thảo Chief of Executive Officer 47,470,914 8.76% 30/06/2022
CTCP Sovico 41,106,000 7.59% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 26,809,020 4.95% 30/06/2022
Government Of Singapore 26,125,408 4.82% 19/05/2020
CTCP Sovico Aviation 10,000,000 1.85% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hùng Vice-chairman of the Board 5,358,076 0.99% 30/06/2022
Lưu Đức Khánh Members of the Board 904,440 0.17% 03/10/2022
Nguyễn Cảnh Sơn 895,587 0.17% 30/06/2022
Đinh Việt Phương Members of the Board 657,000 0.12% 27/09/2022
Nguyễn Đức Thịnh Deputy CEO 420,000 0.08% 25/11/2022
Nguyễn Thanh Hà Chairman of the Board of Directors 297,984 0.06% 30/06/2022
Đoàn Thu Hương 253,680 0.05% 31/12/2021
CTCP Thương mại Dầu khí 251,400 0.05% 20/01/2020
Đỗ Kim Thịnh 200,008 0.04% 31/12/2019
Tô Việt Thắng Deputy CEO 176,000 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Bình Deputy CEO 170,000 0.03% 30/06/2022
Trần Hoài Nam 168,000 0.03% 30/06/2021
Nguyễn Thị Bảo Anh 118,000 0.02% 31/12/2019
Nguyễn Đức Tâm 110,091 0.02% 31/12/2020