Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10,978,400 58.88% 30/06/2022
Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm 2,237,340 12.00% 30/06/2022
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Dịch vụ du lịch Hải An 1,864,450 10.00% 22/09/2020
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang 932,225 5.00% 31/12/2020
Nguyễn Hồng Ân 2,800 0.02% 30/06/2020
Lê Chí Toàn Deputy CEO 2,700 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bảo Ngọc Members of the Board 1,600 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lý Board of internal controllers 200 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thành Member of the Board of Internal controllers 130 0.00% 30/06/2022
CTCP Dịch vụ Du lịch Chợ Lớn 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Quốc Lượng 0 0.00% 26/11/2022
Lê Văn Chiến Members of the Board 0 0.00% 26/11/2022
Tống Thành Nguyên 0 0.00% 26/11/2022
Võ Thị Thu Vân 0 0.00% 01/03/2016
Nguyễn Niệm 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Tấn Đạt 0 0.00% 31/12/2017
Đỗ Đại Minh 0 0.00% 26/02/2016
Trần Tuấn Việt 0 0.00% 31/12/2016
Vũ Thị Quỳnh Trang 0 0.00% 26/11/2022
Dương Thị Huệ 0 0.00% 26/11/2022