Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 10,378,030 80.00% 31/12/2020
Lê Diệu Thúy 12,150 0.09% 31/12/2020
Nguyễn Tuấn Anh 3,000 0.02% 30/06/2021
Phạm Đức Cường Chief Accountant 800 0.01% 30/06/2021
Mai Thị Khánh Tân Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Huy Lập Members of the Board 0 0.00% 30/06/2021
Trần Anh Vũ Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 03/12/2022
Lê Quang Hòa Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Đoàn Thị Thanh Hường Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Dân 0 0.00% 31/12/2013
Lê Hồng Sơn 0 0.00% 31/12/2017
Đỗ Thúy Ngọc 0 0.00% 31/12/2017
Lê Hải Sơn 0 0.00% 31/12/2017
Vũ Thị Hương 0 0.00% 31/12/2013
Trương Văn Minh Representative Spokesman 0 0.00% 31/12/2017
Lê Quang Tín 0 0.00% 31/12/2015
Lê Việt Phương Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Tuấn Anh 0 0.00% 03/12/2022
Dương Huy Mạnh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Phạm Văn Chương 0 0.00% 03/12/2022