Introduction

Business sector

History

Date of incorporation 01/01/0001
Certificate of registration number 4900102530
Date of issue 06/05/2021
Capital 22,885,400,000
Tax Code 4900102530
Sectors & Industries Industrial Goods & Services > Business Support Services

  • Tiền thân của CTCP Chợ Lạng Sơn là Công ty Chợ Lạng Sơn là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 656 QĐ/UB-KT ngày 17/8/1995 của UBND Tỉnh Lạng Sơn;
  • 16/6/2004, UBND Tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định số 925/QĐ/UB-KT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Chợ Lạng Sơn thành CTCP Chợ Lạng Sơn, là CTCP đa chủ sở hữu trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối với tỷ lệ 71,09%;
  • Công ty Chợ Lạng Sơn chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọi là CTCP Chợ Lạng Sơn do Sở KH&ĐT Tỉnh Lạng Sơn cấp giấy CNĐKKD số 1403000076 lần đầu ngày 20/10/2004 với VĐL 23.278.800.000 đồng;
  • 04/10/2007, UBCKNN Cấp giấy chứng nhận số 758/UBCK-QLPH về việc chấp thuận CTCP Chợ Lạng Sơn trở thành Công ty đại chúng;
  • 15/04/2020, Công ty được TTLKCK VN cấp giấy chứng nhận ĐKLKCK số 24/2020/GCNCP-VSD, mã chứng khoán: DKC;
  • Hiện tại, CTCP Chợ Lạng Sơn hoạt động theo giấy CNĐKDN  số 4900102530 do Sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 20/10/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 31/05/2019, VĐL 22.885.400.000 đồng

Listing information

Date of listing 06/05/2021
Stock exchange UPCOM
Par Value 10,000
Initial Listing Price 11,100
Listing Volume 2,288,540
Total Listing Value 22,885,400,000

Management team

Phan Anh Tuấn Chairman of the Board of Directors
Lê Thị Thu Hường Members of the Board
Đoàn Văn Thành Members of the Board
Nguyễn Thị Hợp Members of the Board
Nguyễn Thị Hòa Members of the Board
Nguyễn Hồng Phong Board of internal controllers
Trần Đình Trung Member of the Board of Internal controllers
Nguyễn Trọng Kim Member of the Board of Internal controllers
Lê Thị Thu Hường CEO
Nguyễn Thu Phương Vice- president
Nguyễn Thị Hòa Chief Accountant
Phan Anh Tuấn Representative Spokesman