Introduction

Hiện tại, CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings đang vận hành 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất thực tế lắp đặt 14,6 MW, trong đó Đăk Grét 3.6 MW và Thượng Nhật 11 MW. Sản lượng điện thương phẩm trung bình hàng năm đạt 48 triệu kWh, và dự kiến đạt tổng cộng 107kWh. Do đặc thù của ngành điện, giữa các công ty sản xuất điện không có sự cạnh tranh về thị trường tiêu thụ. Vị thế Công ty trong hợp đồng ký với đơn vị truyền dẫn điện sẽ được cải thiện hơn khi thị trường phát điện cạnh tranh hoạt động

Business sector

History

Date of incorporation 29/07/2016
Certificate of registration number 0313939535
Date of issue 13/07/2020
Capital 507,258,870,000
Tax Code 0313939535
Sectors & Industries Utilities > Conventional Electricity

  • Ngày 29/07/2016, CTCP Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trường Thành được thành lập với VĐL 6.780.000.000 đồng, là tiền thân của CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings
  • Ngày 22/11/2019, CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trường Thành được đổi tên thành CTCP Res Holdings
  • Ngày 26/12/2019, CTCP Res Holdings tăng vốn lên 384.056.400.000 đồng bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu để đầu tư vào CTCP Tấn Phát và đổi tên thành CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings
  • Ngày 10/12/2020, CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings được UBCKNN chấp thuận là công ty đại chúng
  • Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKDN số 0313939535 do Sở KH&ĐT tp.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 29/07/2016, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 13/07/2020 với VĐL là 507.258.870.000 đồng

Listing information

Date of listing 13/07/2020
Stock exchange UPCOM
Par Value 10,000
Initial Listing Price 11,200
Listing Volume 50,725,887
Total Listing Value 507,258,870,000

Management team

Nguyễn Ngọc Tưởng Chairman of the Board of Directors
Phạm Văn Lợi Members of the Board
Nguyễn Ngọc Trung Members of the Board
Lê Văn Khoa Members of the Board
Nguyễn Văn Quân Members of the Board
Hà Văn Sơn Members of the Board
Đỗ Thị Bích Huyền Members of the Board
Hoàng Thị Ty Members of the Board
Phan Duy Phước Board of internal controllers
Trương Vĩnh Mạnh Hùng Member of the Board of Internal controllers
Đỗ Đăng Dư Member of the Board of Internal controllers
Lê Văn Khoa Chief of Executive Officer
Nguyễn Công Thành Deputy CEO
Phạm Văn Lợi Deputy CEO
Lê Xuân Thanh Deputy CEO
Đào Thị Lệ Thủy Chief Accountant
Lê Xuân Thanh Representative Spokesman