Introduction

Ngân hàng TMCP Việt Á là một ngân hàng trẻ, năng động. Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, VAB đã đạt được những thành tựu quan trọng, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường là một ngân hàng được tín nhiệm cao, chất lượng dịch vụ tốt, mặt bằng lãi suất hấp dẫn và sản phẩm dịch vụ linh hoạt. VAB không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động, đào tạo đội ngũ cán bộ, trở thành một điểm đến được khách hàng tin tưởng, có thái độ phục vụ tận tâm, là điểm tựa vững chắc cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Business sector

 • Về hoạt đông kinh doanh nội tệ
 • Về hoạt động kinh doanh ngoại hối
 • Thu đổi và đặt các bàn thu đổi ngoại tệ
 • Thực hiện nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ nội địa
 • Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường nước ngoài
 • Dịch vụ quản lý tiền mặt, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản
 • Mua bán Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp
 • Dịch vụ môi giới tiền tệ
 • Cấp tín dụng dưới hình thức bao thanh toán trong nước
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
 • Hoạt động mua nợ
 • Và các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VAB
 • Sản phẩm/ dịch vụ chính: Dịch vụ ngân hàng...

History

Date of incorporation 01/01/0001
Certificate of registration number 0302963695
Date of issue 17/05/2023
Capital 5,399,600,430,000
Tax Code 0302963695
Sectors & Industries Banks > Banks

 • Ngân hàng TMCP Việt Á là một trong những ngân hàng trẻ tại Việt Nam, được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức tài chính đã hoạt động lâu năm trên thị trường tiền tệ, tài chính Việt Nam: Công ty Tài chánh cổ phần Sài Gòn và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nông thôn Đà Nẵng.
 • Ngày 19/06/2003, Ngân hàng TMCP Việt Á đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp Giấy Đăng ký kinh doanh  số 4103001665 với mức vốn điều lệ là 75.729.000.000 đồng
 • Từ khi hoạt động đến nay Ngân hàng TMCP Việt Á đã tăng vỗn 18 lần từ 75.729.000.000 đồng lên 4.449.635.670.000 đồng bằng các hình thức phất hành cho các cổ đông hiện hữu, phát hành cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, trái phiếu chuyển đổi.
 • Hiện nay, VAB hoạt động theo giấy Đăng ký kinh doanh số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu 19/06/2003, cấp thay đổi lần 28 ngày 16/06/2021 với vốn điều lệ 4.449.635.670.000 đồng.

Listing information

Date of listing 17/05/2023
Stock exchange UPCOM
Par Value 10,000
Initial Listing Price 13,500
Listing Volume 539,960,043
Total Listing Value 5,399,600,430,000

Management team

Phương Thành Long Chairman of the Board of Directors
Phan Văn Tới Vice-chairman of the Board
Trần Tiến Dũng Members of the Board
Lê Hồng Phương Members of the Board
Nguyễn Hồng Hải Members of the Board
Nguyễn Kim Phượng Board of internal controllers
Nguyễn Văn Thành Member of the Board of Internal controllers
Hoàng Vũ Tùng Member of the Board of Internal controllers
Nguyễn Văn Trọng Chief of Executive Officer
Phạm Linh Deputy CEO
Cù Anh Tuấn Deputy CEO
Trần Tiến Dũng Deputy CEO
Lê Kim Chi Director of Finance
Nguyễn Thành Công Chief Accountant
Nguyễn Hồng Hải Representative Spokesman