PNJ: Relocation of branches

HOSE - 28/10/2022 4:55:00 PM


Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company announces the relocation of branches as follows:

  1. The relocation of PNJ Ninh Binh branch to No.159-161 Tran Hung Dao, Dong Thanh ward, Ninh Binh.
  2. The relocation of PNJ Thai Nguyen branch to No. 108-110 Luong Ngoc Quyen, Quang Trung ward, Thai Nguyen.

File đính kèm:

Các tin liên quan