PDR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB - Đoàn Viết Đại Từ

HOSE - 07/12/2022 5:05:00 PM


Đoàn Viết Đại Từ thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

Các tin liên quan