Title Báo cáo cập nhật Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
Report Type Phân tích công ty
Source BSC
Industry
Bussiness
Detail Date : 14/04/2017
Total pages : 5
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 790 Kb
Download: 338
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Nhận định:Mặc dù vẫn đang trong xu hướng giảm kéo dài nhưng thanh khoản cổ phiếu đang có dấu hiệu tăng trở lại khi vận động giá cổ phiếu tiến sát khu vực đáy lịch sử 17-18.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn bước đầu có thể tham gia mua thăm dò PVD khi giá cổ phiếu tiếp cận sát khu vực đáy cũ này. Giá kỳ vọng phụ thuộc vào kỳ vọng hồi phục kỹ thuật, trên mức 20, cắt lỗ dưới 17.