Title Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB - Khuyến nghị Tích cực
Report Type Phân tích công ty
Source BVSC
Industry
Bussiness
Detail Date : 25/06/2018
Total pages : 11
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 648 Kb
Download: 135
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content
Phú Tài là một doanh nghiệp tự nhân hoạt động khá hiệu quả ở 3 mảng chính là đá ốp lát - đồ gỗ - kinh doanh ô tô. Trong đó, việc đầu tư bài bản dây chuyền sản xuất đá và đồ gỗ, cùng với kinh nghiệm quản lý sẽ giúp ích rất lớn cho công ty mở rộng thị trường và gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất. Những dự án đang và sẽ triển khai sẽ đảm bảo một tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 39% trong giai đoạn 2018-2019. Với mức EPS 2018 dự báo đạt 12.109 đồng, cổ phiếu PTB đang giao dịch tại mức P/E là 7,4 lần, mức định giá khá là hấp dẫn khi cổ phiếu PTB còn tiềm năng tăng trưởng. Bên cạnh đó, thông tin chia cổ tức 2017 với tổng tỷ lệ lên đến 60% (50% cổ phiếu và 10% tiền mặt) vào cuối tháng 6 này cũng là một yếu tố tích cực cho cổ phiếu PTB.
 
Với những đánh giá trên, chúng tôi đánh giá cao triển vọng trung và dài hạn của PTB. Theo kết quả định giá DCF, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với mức giá hợp lý là 131.180 đ/cổ phiếu PTB, tiềm năng tăng giá là 45,8%.