Title Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVT - Khuyến nghị Mua
Report Type Phân tích công ty
Source VNDIRECT
Industry
Bussiness
Detail Date : 09/08/2018
Total pages : 4
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 483 Kb
Download: 65
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và giá mục tiêu, dựa trên phương pháp định giá kết hợp chiết khấu dòng tiền (lãi suất phi rủi ro: 4,1%, tỷ lệ tăng trưởng dài hạn: 3,0%) và sử dụng EV/EBITDA mục tiêu cho năm 2019 là 7,2 lần.

Động lực tăng giá đến từ nhu cầu vận chuyển dầu thô của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Rủi ro chính đến từ sự phụ thuộc vào hoạt động của nhà máy lọc dầu Dung Quất, khi bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động của Dung Quất (do sửa chữa lớn hay gặp sự cố) có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của PVT.